Ochrona w podróży

Planujesz wakacje w Egipcie, zimowy wyjazd na narty albo romantyczny weekend w Paryżu?  Nie pozwól by niespodziewane wydarzenia: zaginięcie bagażu, bolący ząb czy stłuczona zabytkowa waza w hotelu popsuły Twój wyjazd. Miej plan na nagłą zmianę planów. Jeszcze przed wyjazdem zadbaj o dobre ubezpieczenie turystyczne. 

Możesz zyskać:

  • Atrakcyjne zniżki dla rodzin
  • Pokrycie kosztów leczenia za granicą nawet do 500 000 zł
  • Pomoc finansową w razie nieszczęśliwego wypadku
  • Ochronę ubezpieczeniową Twojego bagażu i sprzętu sportowego od momentu wyjścia z domu
  • Pewność, że pokryjemy straty, jakie w trakcie wyjazdu nieumyślnie wyrządzisz innej osobie (ubezpieczenie OC)
  • Dostęp do telefonicznej pomocy 24/7

 

Nota prawna
Prezentowana umowa to ubezpieczenie z Działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej („pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe”), którego stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przystępny skrót najważniejszych informacji znajdziesz w przewodnik. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych. Dokumenty dostępne są poniżej. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc na infolinię Towarzystwa (tel. 801 28 28 28) oraz u jego agentów ubezpieczeniowych.

Masz pytania?