Pakiet JA

Żyjesz szybko i aktywnie. Nie boisz się odważnie wyznaczać celów i realizować swoich pomysłów. My wiemy, jak Cię w tym wspierać. 

Pakiet JA zabezpieczy Cię przed tym, czego nie możesz przewidzieć

  • gdy poważnie zachorujesz, otrzymasz od nas nawet do 100 000 zł, które możesz wydać na leczenie i rehabilitację
  • wypłacimy Ci pieniądze za pobyt w szpitalu (nawet 100 zł za dzień)
  • otrzymasz do 60 000 zł, gdy po wypadku doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • zapewnimy Ci opiekę i pomoc w domowych obowiązkach w trakcie choroby
  • pokryjemy koszty przypadkowo wyrządzonych przez Ciebie szkód
  • możliwość skonsultowania diagnozy medycznej z lekarzami najlepszych światowych klinik (Best Doctors®)
 
Nota prawna
Prezentowana umowa jest terminowym ubezpieczeniem na życie i ubezpieczeniem od ryzyk dodatkowych, którego stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo). Ponadto w ramach pakietu klient jako ubezpieczony przystępuje do umowy grupowego ubezpieczenia z Działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawartej pomiędzy Towarzystwem a AGA International S.A. Oddział w Polsce jako ubezpieczycielem. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przystępny skrót najważniejszych informacji znajduje się w Przewodniku Klienta. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa i AGA International S.A. Oddział w Polsce oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych. Dokumenty dostępne są poniżej na stronie www.aviva.pl/dokumenty-zycie. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzowniąc do Telecentrum (tel. 801 888 444, 22 557 44 44)  oraz u agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa.

Mamy dla Ciebie prezent

Zamów Pakiet JA i odbierz:
- cotygodniowy jadłospis z propozycjami zdrowych i szybkich posiłków wraz z listą zakupów przesyłane na Twojego maila
- do 40% zniżki na zakup karnetu do sieci Jatomi Fitness

 

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania?